Scholen zijn onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) te benoemen. Een FG is onafhankelijk en deskundig persoon met als taak het informeren, adviseren en controleren van de omgang met persoonsgegevens. Ook is een FG de schakel tussen de school en de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als u een vraag of klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door OcTHO kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur Marco Brinkhuis. Ook kunt u zich altijd rechtstreeks wenden tot de FG. De FG die binnen OcTHO toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG is:

A. (Astrid) van der Waal,  

A.vanderwaal@swvgo.nl

Hieronder een link naar de Privacyverklaring:

2021-01-01 Privacyverklaring OcTHO .pdf

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT