Organisatie

OcTHO bestaat uit acht openbare basisscholen, allen gevestigd in de gemeente Tholen. De stichting heeft het Raad van Toezichtmodel als bestuursvorm. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en het College van Bestuur bestaat uit één persoon die tevens voorzitter is van het College van Bestuur. Het College van Bestuur en de medewerkers van het stafbureau hebben de directe contacten met de acht OcTHO-scholen.

De vergaderingen van de Raad van Toezicht hebben een openbaar karakter; u kunt de vergaderingen bijwonen op de openbare tribune. De vergaderstukken liggen ter inzage op het stafbureau.

De vergaderingen vinden plaats in Sport- en recreatiecentum Meulvliet, Zoekweg 8 te Tholen. Aanvang: 19.30 uur.

De vergaderdata voor het schooljaar 2018-2019 worden nog vastgesteld:
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT