Organisatie

OcTHO bestaat uit acht openbare basisscholen, allen gevestigd in de gemeente Tholen. De stichting heeft het Raad van Toezichtmodel als bestuursvorm. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en het College van Bestuur bestaat uit één persoon die tevens voorzitter is van het College van Bestuur. De directeur-bestuurder en de medewerkers van het stafbureau hebben de directe contacten met de acht OcTHO-scholen.

Het stafbureau bestaat uit de voorzitter College van Bestuur, een beleidsmedewerker personeel en een medewerker financiën.

De vergaderingen van het algemeen bestuur hebben een openbaar karakter; u kunt de vergaderingen bijwonen op de openbare tribune. De vergaderstukken liggen ter inzage op het stafbureau.

De vergaderingen vinden plaats in Sport- en recreatiecentum Meulvliet, Zoekweg 8 te Tholen. Aanvang: 19.30 uur.

De vergaderdata voor het schooljaar 2014-2015 worden nog vastgesteld:
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl