Meerscholen-intern begeleiders

Binnen OcTHO zijn vier meerscholen-inter begeleiders werkzaam en twee intern begeleiders. Iedere meerscholen-intern begeleider geeft uitvoering aan de leerlingenzorg op twee scholen. De meerscholen-intern begeleiders hebben geen lesgevende taak.
Daarnaast heeft OcTHO nog twee intern begeleiders, die geen begeleidingstaken hebben maar wel actief deelnemen aan de activiteiten van de meerscholen-intern-begeleiders.

Jos Uijtdewillegen is naast meerscholen-intern begeleider ook bovenschools intern begeleider en stuurt hiermee de bovenschoolse leerlingenzorg op de OcTHO-scholen (en de plusklas) aan. Jos voert zijn werkzaamheden als bovenschools-intern begeleider uit op het stafkantoor van OcTHO.

Wie zijn de meerscholen-intern-begeleiders en aan welke scholen zijn zij verbonden?

Jos Uijtdewillegen  op obs De Rieburch en obs Oosterschelde
Tanny de Kok op obs Ter Tolne en obs De Eevliet
Gerda Wichertjes op obs De Casembroot, obs Die Heenetrecht en obs De Schalm
Pauline Kievith op obs De Luyster

Wie zijn de intern begeleiders en op welke school zijn zij werkzaam?
Pauline Kievith                op obs De Rieburch

Klik op de foto om de (meerscholen-) intern begeleiders beter te leren kennen:

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl