Meerscholen-intern begeleiders

Binnen OcTHO zijn twee meerscholen-inter begeleiders werkzaam en drie intern begeleiders. Iedere meerscholen-intern begeleider geeft uitvoering aan de leerlingenzorg op twee of drie scholen. De meerscholen-intern begeleiders hebben veelal geen lesgevende taak.
OcTHO kent tevens 3 intern begeleiders, die werkzaam zijn op 1 school. 
Gerda Wichertjes en Pauline Kievith zijn naast meerscholen-intern begeleider ook bovenschools intern begeleider en sturen hiermee de bovenschoolse leerlingenzorg op de OcTHO-scholen aan. 

Wie zijn de (meerscholen-) intern-begeleiders en aan welke school / scholen zijn zij verbonden?

Bianca van der Wegen op obs Ter Tolne
Chantal Vermaas op obs De Eevliet
Gerda Wichertjes obs De Casembroot, obs Die Heenetrecht en obs De Schalm
Pauline Kievith op obs De Rieburch en obs Oosterschelde
 Rita Abbekerk                 op obs De Luyster

Klik op de foto om de (meerscholen-) intern begeleiders beter te leren kennen:

Pauline Kievith

Mijn naam is Pauline Kievith. Ik ben sinds 1998 werkzaam op Tholen. Ruim 15 jaar heb ik in de groepen 1-2 gewerkt op obs De Rieburch als groepsleerkracht. Daarnaast heb ik nog verschillende taken gehad als onderbouwcoördinator, ondersteunend intern begeleider en vve-coördinator. De laatste 5 jaar werk ik als groepsleerkracht in de middenbouw. Vorig schooljaar ben ik begonnen op obs De Luyster als intern begeleider voor 1 dag per week. De andere 4 dagen sta ik voor groep 4 op obs De Rieburch.

Daarvoor heb ik, in verschillende groepen, op een school in Rotterdam gewerkt als groepsleerkracht en onderbouwcoördinator.

Ik ben altijd betrokken geweest bij alles wat met leerlingenzorg te maken heeft gehad. Het is een breed gebied waar ik met veel enthousiasme en plezier in werk.

Mijn vrije tijd besteed ik aan lezen, tuinieren en reizen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl