Meerscholen-intern begeleiders

Binnen OcTHO zijn twee meerscholen-inter begeleiders werkzaam en drie intern begeleiders. Iedere meerscholen-intern begeleider geeft uitvoering aan de leerlingenzorg op twee of drie scholen. De meerscholen-intern begeleiders hebben veelal geen lesgevende taak.
OcTHO kent tevens 3 intern begeleiders, die werkzaam zijn op 1 school. 
Gerda Wichertjes en Pauline Kievith zijn naast meerscholen-intern begeleider ook bovenschools intern begeleider en sturen hiermee de bovenschoolse leerlingenzorg op de OcTHO-scholen aan. 

Wie zijn de (meerscholen-) intern-begeleiders en aan welke school / scholen zijn zij verbonden?

Bianca van der Wegen op obs Ter Tolne
Chantal Vermaas op obs De Eevliet
Gerda Wichertjes obs De Casembroot, obs Die Heenetrecht en obs De Schalm
Pauline Kievith op obs De Rieburch en obs Oosterschelde
 Rita Abbekerk                 op obs De Luyster

Klik op de foto om de (meerscholen-) intern begeleiders beter te leren kennen:

Chantal Vermaas

Ik ben Chantal Vermaas. Ik ben sinds 2004 werkzaam op Obs de Eevliet. Ik ben daar begonnen in groep 1/2 en groep 5/6. Inmiddels sta ik al voor het vierde jaar in Unit 2 (groep 4 t/m 8).

Sinds vorige schooljaar ben ik begonnen met de taken van een intern begeleider. Dit doe ik 1 dag in de week. De andere dagen geef ik les aan unit 2.

In mijn vrije tijd sta ik op zaterdagochtend graag lang de lijn om te supporteren bij de voetbalwedstrijden van mijn 2 jongens. Verder lees ik graag en ben ik graag buiten aan de wandel.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl