Meerscholen-intern begeleiders

Binnen OcTHO zijn vier meerscholen-inter begeleiders werkzaam en twee intern begeleiders. Iedere meerscholen-intern begeleider geeft uitvoering aan de leerlingenzorg op twee scholen. De meerscholen-intern begeleiders hebben geen lesgevende taak.
Daarnaast heeft OcTHO nog twee intern begeleiders, die geen begeleidingstaken hebben maar wel actief deelnemen aan de activiteiten van de meerscholen-intern-begeleiders.

Jos Uijtdewillegen is naast meerscholen-intern begeleider ook bovenschools intern begeleider en stuurt hiermee de bovenschoolse leerlingenzorg op de OcTHO-scholen (en de plusklas) aan. Jos voert zijn werkzaamheden als bovenschools-intern begeleider uit op het stafkantoor van OcTHO.

Wie zijn de meerscholen-intern-begeleiders en aan welke scholen zijn zij verbonden?

Jos Uijtdewillegen  op obs De Rieburch en obs Oosterschelde
Tanny de Kok op obs Ter Tolne en obs De Eevliet
Gerda Wichertjes op obs De Casembroot, obs Die Heenetrecht en obs De Schalm
Pauline Kievith op obs De Luyster

Wie zijn de intern begeleiders en op welke school zijn zij werkzaam?
Pauline Kievith                op obs De Rieburch

Klik op de foto om de (meerscholen-) intern begeleiders beter te leren kennen:

Jos Uijtdewillegen

Mijn naam is Jos Uijtdewillegen(10-04-1954) en ik ben sinds 1980 verbonden aan het openbaar onderwijs in Tholen. Ik ben gestart op obs De Rieburch in Sint-Maartensdijk en heb daar ervaring opgedaan in bijna alle groepen.
In 1985 heb ik mijn akte speciaal onderwijs behaald en een paar later heb ik de taak van zorgcoördinator gekregen naast het lesgeven. Later is die taak omgezet in intern begeleider. Naast het aansturen van de zorg kreeg het beleid op mijn gebied steeds meer aandacht. Ook in het Weer Samen naar School(WSNS) heb ik de nodige ervaring op het gebied van zorg opgedaan.
Mijn passie ligt op dit terrein en met de invoering van Passend onderwijs kan ik daar nog steeds heel veel in kwijt.
Momenteel ben ik werkzaam als bovenschoolse intern begeleider. In deze taak stuur ik de meerscholen intern begeleiders aan en houd me bezig met het algemeen zorgbeleid van de acht OcHTO-scholen. Daarnaast ben ik meerscholen-intern begeleider van obs De Rieburch en obs Oosterschelde.
Een job waar ik iedere dag nog heel veel werkplezier aan beleef en veel energie uit haal.
In het nieuwe Samenwerkingsverband O3 heb ik zitting in de klankbordgroep als intern begeleider en in de Ondersteuningsplanraad (OPR)als vertegenwoordiger van het personeel van OcTHO.
Ik ben getrouwd met Marleen, ik heb een zoon Niels en we wonen in Bergen op Zoom.
In mijn vrije tijd ben ik monumentengids bij de Stichting Bezichtiging Monumenten. Bij de EHBO-vereniging in Bergen op Zoom ben ik regelmatig betrokken bij de hulpverlening bij evenementen en in mijn woonwijk Noordgeest maak ik deel uit van het Buurtpreventieteam. Daarnaast houd ik van fietsen, wandelen, tuinieren en lezen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl