Welkom op de pagina van OcTHOplus, de plusklas van stichting OcTHO.

Iedere woensdag wordt op obs De Casembroot in Sint-Annaland lesgegeven aan de leerlingen van de plusklas. De leerkrachten zijn Anouschka van Treijen en Anoeska Postma, tevens werkzaam op obs De Eevliet.


In de plusklas zitten leerlingen van groep (3/)4 t/m 8 van alle scholen van de stichting.
Het gaat om leerlingen die:
· voorgedragen zijn door leerkrachten omdat zij denken dat deze leerlingen baat hebben bij de plusklas.
· vermoedelijk hoge intellectuele capaciteiten hebben en daarbij niet zo productief zijn als op grond van hun intelligentie verwacht mag worden. 
· vermoedelijk hoge intellectuele capaciteiten hebben en daarbij bepaalde vaardigheden, zoals samenwerken, leerstrategieën ontdekken, doorzetten en het vermogen om te falen, nog moeten ontwikkelen.


In de plusklas werken we door middel van verschillende activiteiten aan de inhoudelijke en vaardigheidsplusdoelen:

Leren leren
Vaardigheden die hierbij belangrijk zijn:
- memoriseren
- omgaan met frustratie en uitdaging (doorzetten)
- zelfstandig werken 
- samenwerken (ontwikkelen van empathisch vermogen en compromissen sluiten)
- zelfreflectie (ontwikkelen van een goed zelfbeeld)
- onderzoeken (hoe vind ik antwoorden op mijn vragen?)

Filosoferen
Hierbij komen sociaal-emotionele thema’s aan bod. Leerlingen leren creatief denken, luisteren naar elkaar en gevoelens verwoorden. Ze ontwikkelen empathisch vermogen en zelfreflectie, etc.

Projecten
Bij projecten speelt de actualiteit vaak een rol en worden er ook excursies buiten de school gemaakt of gastlessen gegeven. Bij dit onderdeel leren leerlingen activiteiten plannen, analytisch en praktisch denken, samenwerken, kennis opzoeken en in verband brengen met elkaar, presenteren en evalueren op inhoud, proces en product.


Voor meer informatie kunt u op iedere school van de stichting vragen naar het beleidsplan cognitief talentvolle leerlingen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl