Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van OcTHO bestaat uit 5 leden:


op bindende voordracht van de ouders


op bindende voordracht van de GMR

Dhr. H. (Henk) Noteboom MBA, penningmeester
op bindende voordracht van de ouders

Drs. P. (Piet) van den Boom, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Mevrouw C. (Colinda) Bijnagte - Mulders, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl