Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van OcTHO bestaat uit 5 leden:

Er zijn op dit moment twee vacatures. Er is een procedure voor werving en selectie uitgezet. Reageren is mogelijk tot uiterlijk 7 april 2018

De onderstaande documenten zijn hierop van toepassing:

Reglement werving en selectie leden RvT OcTHO.pdf
Profielschets leden Raad van Toezicht.pdf

Vacature
op bindende voordracht van de ouders

Vacature
op bindende voordracht van de GMR

Dhr. H. (Henk) Noteboom MBA, penningmeester
op bindende voordracht van de ouders

Drs. P. (Piet) van den Boom, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Mevrouw C. (Colinda) Bijnagte - Mulders, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl