Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van OcTHO bestaat uit 5 leden:

Voordracht nieuw lid is ingediend bij de gemeenteraad van Tholen
op bindende voordracht van de ouders

Voordracht nieuw lid is ingediend bij de gemeenteraad van Tholen
op bindende voordracht van de GMR

Dhr. H. (Henk) Noteboom MBA, penningmeester
op bindende voordracht van de ouders

Drs. P. (Piet) van den Boom, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

Mevrouw C. (Colinda) Bijnagte - Mulders, lid
op voordracht van het voormalige algemeen bestuur

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl