Stichting OcTHO heeft een Taalklas, die zorgt voor de begeleiding van leerlingen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn (nieuwkomers). De Taalklas is een eilandelijke voorziening voor alle scholen voor primair onderwijs op Tholen. De leerkrachten in de Taalklas worden betaald vanuit de rijkssubsidies. De gemeente Tholen verzorgt het vervoer van de leerlingen van de stamschool naar de Taalklas.

De Taalklas (nieuwkomers type 3 school) is gevestigd in obs De Rieburch in Sint-Maartensdijk. In een periode van maximaal 1,5 jaar krijgen de leerlingen 3 ochtenden per week les van leerkrachten met expertise in NT2 en trauma-sensitief lesgeven.
In de middaguren gaan de leerlingen terug naar hun stamschool in de kern waar zij wonen en daar volgen zij zoveel mogelijk het reguliere programma. De aanmelding verloopt via de stamscholen.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT