Stichting

Op 1 januari 2009 is de Federatie Openbare Basisscholen Tholen opgegaan in de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen, oftewel OcTHO.

Redenen van deze verzelfstandiging zijn landelijke ontwikkelingen zoals de decentralisatie van onderwijshuisvesting en de tendens van de terugtredende overheid. Door een gewijzigde positie van de lokale overheid stimuleren steeds meer gemeenten verzelfstandiging van openbaar onderwijs. Ook de gemeente Tholen gaat mee in deze ontwikkeling.
Samenstelling van de naam OcTHO: de letters O en de c zijn afgeleid van het woord octaaf = acht. Octaaf verwijst naar de acht scholen die ondergebracht zijn bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen. De letters THO staan voor Tholen.

De missie van OcTHO luidt:
"Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig openbaar (primair) onderwijs, voor alle kinderen tot en met groep 8 op Tholen, in een veilige omgeving, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing, (geloofs)opvattingen, cultuur en/of individuele capaciteiten. Wij streven ernaar onze onderwijskundige en pedagogische kwaliteit te blijven ontwikkelen en daarmee alle kinderen het onderwijs te bieden dat op hen aansluit, zodat zij optimaal worden voorbereid op het vervolgonderwijs."

Openbare identiteit:
"Onze openbare identiteitskenmerken geven vorm aan onze missie. Wij willen een spiegel zijn van de maatschappij, maar houden daarbij rekening met een aantal basiswaarden en -normen. Onze scholen zijn voor iedereen toegankelijk. Veel maatschappelijke, politieke en religieuze stromingen achten wij waardevol."
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT