OcTHO-scholen staken


Beste ouders(s), verzorger (s),


Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de komende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen.

U kunt ons steunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie en kennissen.

Alle OcTHO-scholen willen ook een signaal afgeven aan de politici en daarom zal er op 27 juni 2017 op alle OcTHO-scholen worden gestaakt. De lessen zullen ’s ochtends een uur later beginnen dan normaal. Ik wil u daarom vragen uw kind(eren) een uur later naar school te laten gaan en uw kind(eren) zelf op te vangen. Het personeel zal ook een uur later beginnen met werken.

Als het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit om uw kind(eren) een uur later naar school te laten komen, dan vraag ik u contact op te nemen met de directeur van de school om te zoeken naar een passende oplossing. Graag voor vrijdag 23 juni aanstaande.

J. Berends,
Voorzitter College van Bestuur

POinactie Brief aan de ouders van OcTHO.docx


Media
  • -KvHYDnV.jpg
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl