Ter Tolne behoudt basisarrangement

Op 4 juli 2017 heeft de onderwijsinspectie obs Ter Tolne bezocht in het kader van het vierjaarlijks onderzoek. De inspectie stelt vast dat obs Ter Tolne haar kwaliteit op orde heeft.

Citaat uit het rapport; "Een positief punt is, dat obs Ter Tolne volop in beweging is. Het hele team heeft de wil en de bereidheid om op basis van een nieuw gedefinieerde visie het onderwijs te verbeteren. Hiermee wil de school aansluiten op de eisen die de 21ste eeuw aan kinderen stelt. Ook wil de school hogere resultaten behalen door het onderwijs meer aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van alle leerlingen.
Hiermee heeft de school een heldere koers voor ogen.
De school is erin geslaagd om de afgelopen jaren het pedagogisch klimaat te versterken. Dit is een belangrijke basis voor de komende ontwikkelingen."
Media
  • inspectie.jpeg
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl