Vernieuwd inspectietoezicht

Sinds 1 augustus 2017 is het vernieuwd toezicht van de onderwijsinspectie van kracht.
De rol van het bestuur is het startpunt van het nieuwe inspectietoezicht .Tijdens het vierjaarlijks onderzoek brengt de inspectie de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau en de onderwijskwaliteit op de scholen in kaart. Hiertoe zullen 3 of 4 scholen door de inspectie worden bezocht.
OcTHO zal in januari 2018 bezoek van de inspectie krijgen in het kader van het vernieuwd inspectietoezicht.

De inspectie voert een gedegen onderzoek uit met een uitgebreid onderzoeksteam bestaande uit:

• Inspecteur: mw. drs. C.G.M. Groote Schaarsberg
• Inspecteur Rekenschap: dhr. F. Levent
• Analist: mw. drs. J.A.W.M. de Bekker
• Medewerker toezicht: mw. M.J.J. van den Berge

Het team staat onder leiding van onze eigen “OcTHO-onderwijsinspecteur” mevr. M.J.C. Bastiaansen-Ars.
Waarom dit bericht? OcTHO zal in januari 2018 worden bezocht in het kader van het nieuwe inspectiebezoek.
De planning ziet er als volgt uit:

Op 27 november 2017 zal er een informatieavond worden gehouden waarop onze inspecteur nadere uitleg zal geven over de opzet van het nieuwe inspectietoezicht. Voor deze avond zullen de Raad van Toezicht, de directies, de GMR en de meerscholen-intern begeleiders worden uitgenodigd. De avond duurt van 19:30 uur tot uiterlijk 20:30 uur.
Op 11 januari 2018 vindt het startgesprek plaats met de bestuurder en eventueel andere gesprekspartners.
Vervolgens zullen de scholen worden bezocht in week 4 en 5 van 2018 dus in de periode van 22 januari 2018 t/m 2 februari 2018.
Er worden ook gesprekken met de Raad van Toezicht en de GMR gevoerd op 23 januari 2018: RvT van 16:00-17:30 uur en de GMR van 19:00-20:30 uur.
Media
  • toezicht.jpg
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl