Onderwijsinspectie bezoekt OcTHO

Sinds 1 augustus 2017 is het vernieuwd toezicht van de onderwijsinspectie van kracht. In dit kader krijgt OcTHO in januari en februari 2018 bezoek van de inspectie.

De rol van het bestuur is het startpunt van het nieuwe inspectietoezicht . Tijdens het vierjaarlijks onderzoek brengt de inspectie de kwaliteitszorg en het financieel beheer op bestuursniveau en de onderwijskwaliteit op de scholen in kaart. Hiertoe zullen 3 scholen door de inspectie worden bezocht.

De inspectie voert een gedegen onderzoek uit met een uitgebreid onderzoeksteam bestaande uit:

· Inspecteur: mw. drs. C.G.M. Groote Schaarsberg

· Inspecteur Rekenschap: dhr. F. Levent

· Analist: mw. drs. J.A.W.M. de Bekker

· Medewerker toezicht: mw. M.J.J. van den Berge

Het team staat onder leiding van onze eigen “OcTHO-onderwijsinspecteur” mevr. M.J.C. Bastiaansen-Ars.

De planning van het onderzoek ziet er als volgt uit:

Object van Onderzoek

Onderzoeksactiviteiten

Wanneer

Wie

18RG

De Oosterscheldeschool

Verificatie onderzoek

23 januari 2018

M. Bastiaansen-Ars

C. Groote Schaarsberg

18PA Ter Tolne

Verificatie onderzoek

25 januari 2018

M. Bastiaansen-Ars

C. Groote Schaarsberg

18QE De Eevliet

Onderzoek naar goed

30 januari 2018

C. Groote Schaarsberg

M. Bastiaansen-Ars

Raad van Toezicht OcTHO

Gesprek

23 januari 2018 om 16.00 uur

C. Groote Schaarsberg

M. Bastiaansen-Ars

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad

Gesprek

23 januari 2018 om 19.00 uur

M. Bastiaansen–Ars

C. Groote Schaarsberg

Directieberaad

Gesprek

30 januari 2018 om 16.00 uur

C. Groote Schaarsberg

M. Bastiaansen-Ars

College van Bestuur

Gesprek

1 februari 2018

om 9.30 uur

M. Bastiaansen-Ars

C. Groote Schaarsberg

College van Bestuur

Eindgesprek

1 maart 2018

om 9.30 uur

M. Bastiaansen-Ars

C. Groote Schaarsberg

Media
  • insp-300x235.jpg
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl