Contact

Eigentijds onderwijs

IMG_4886

Kinderen leven in een snel veranderende samenleving. Op onze scholen werken we met moderne, veelal digitale onderwijsmethoden en beschikken de kinderen over moderne leermiddelen. Ze hebben naast moderne leermiddelen en behoefte aan kennisoverdracht ook baat bij het aanleren van vaardigheden die passen bij de beroepen van de toekomst.

Talenten ontwikkelen

We stimuleren groei en ontwikkeling door gerichte feedback en het uitspreken van verwachtingen naar leerlingen. We vergroten de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerlingen, waardoor zij groeien in weerbaarheid en doorzettingsvermogen. Zo leggen we een goede basis voor levenslange, persoonlijke ontwikkeling.

Actief leren

Door actief leren vergroten we het creatief denkvermogen, zodat leerlingen ook buiten bestaande paden kunnen denken en handelen. Dat leidt tot een brede persoonsontwikkeling en tot het zelfstandig kunnen beantwoorden van vragen. Op deze wijze verwerven leerlingen functionele kennis en vaardigheden die nodig zijn in de snel veranderende maatschappij.

Betekenisvol zijn

In ons onderwijs zijn samenwerking en verbondenheid belangrijk. De OcTHO-scholen leveren actief een positieve bijdrage aan hun omgeving en aan een duurzame wereld. De scholen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en spannen zich in om het gemeenschapsgevoel te vergroten. Samen willen we het verschil maken voor onze naasten, onze leefomgeving en onze aarde.

Digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een vakgebied dat continu aan verandering onderhevig is. We willen de leerlingen digitaal vaardig en weerbaar maken, waardoor ze op de juiste manier gebruik kunnen maken van het enorme aanbod dat de digitale wereld biedt. Het is op de OcTHO-scholen geïntegreerd in de andere vakken.

Rijke schooldag

We willen ieder kind alle kansen geven om zich te ontwikkelen. Naast het verplichte aanbod worden er dan ook andere lessen aangeboden. Hierbij kun je denken aan kunst en cultuur, sport en spel, en wetenschap en techniek. Door een goede samenwerking met de voor- en naschoolse opvang en het verenigingsleven in een dorp kan dit ook buiten schooltijd worden aangeboden.

Samen EigenWijs

Bij OcTHO werken we samen om gebruik te maken van elkaars talenten en kwaliteiten. We leren van en met elkaar.

Eigentijds onderwijs

Kinderen leven in een snel veranderende samenleving. Op onze scholen werken we met moderne, veelal digitale onderwijsmethoden.

Op zoek naar je droombaan in de gemeente Tholen?

Kom werken bij OcTHO! Met 8 schoollocaties werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.