Contact

Samen EigenWijs

IMG_4301

Stichting OcTHO heeft 8 basisscholen in de gemeente Tholen, waar iedereen welkom is. De scholen zijn herkenbaar aan een eigen gezicht en een sterke binding met de omgeving. Kleinschalig georganiseerd, met oog voor de individuele leerling. We werken samen aan sterk openbaar basisonderwijs, in een aantrekkelijke, inspirerende en uitdagende leeromgeving. Brede ontwikkeling en plezier in het leren staan voorop.

Onze opdracht

We zien het als onze opdracht om kinderen goed te begeleiden bij hun ontwikkeling en ze voor te bereiden op de steeds sneller veranderende samenleving, die steeds complexer wordt. Dit vraagt om eigentijds en inspirerend onderwijs, met ruimte voor ieders talenten.

Samen EigenWijs

Bij OcTho werken we samen om gebruik te maken van elkaars talenten en kwaliteiten. Met elkaar gaan we voor goed onderwijs. We leren van en met elkaar, zijn ambitieus, maar behouden focus. Door de omgang met onszelf, de ander en de wereld om ons heen worden we steeds wijzer. We hebben lef, houden van vernieuwd denken en handelen, en tonen ondernemerschap. Bovendien durven we ons daarbij kwetsbaar op te stellen. Niet voor niets is ons motto dan ook: Samen EigenWijs.

Kernwaarden

We zijn ambitieus, maar kennen ook onze grenzen. We behouden onze focus, waardoor we een organisatie zijn die in beweging is en blijft.

We werken vanuit de volgende kernwaarden:

  • Positief: we richten ons op het stimuleren van gewenst gedrag. We denken in mogelijkheden en kansen.
  • Eigen: iedereen is uniek. Iedere school heeft een eigen profiel en sfeer.
  • Samen: we werken samen aan een goede relatie tussen kinderen, ouders en school. We leren van en met elkaar.
  • Gelijkwaardig: iedereen is welkom en verdient dezelfde kansen om tot ontwikkeling te komen.

Openbaar onderwijs

Het openbaar onderwijs is van en voor de samenleving. Met de kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting als stevige basis. Het is een plek waar leerlingen samen spelen, samen leren en samen vorm geven aan hun school. De openbare school is een minisamenleving, waarin ruimte is voor ieders verhaal en die gekenmerkt wordt door democratische waarden. In de school worden deze waarden zichtbaar in de cultuur, de organisatie, het onderwijs en de verbinding tussen school en samenleving. De openbare school zondert zich niet af van de wereld, maar leert leerlingen zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met andere mensen en de omgeving om hen heen.

Strategisch beleid

Onze ambities hebben we beschreven in ons strategisch beleidsplan. In dit plan beschrijven we wat we belangrijk vinden voor de kinderen die naar onze scholen komen en de collega's die er werken. Vol ambities, maar met een goede focus, zorgen we er voor dat we onze doelen ook kunnen halen.

Ons strategisch beleidsplan kunt u lezen via de onderstaande link.

De naam OcTHO

De letters O en c zijn afgeleid van het woord octaaf (= acht). Octaaf verwijst naar de 8 scholen die ondergebracht zijn bij de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Tholen. De letters THO staan voor Tholen.

8 is ook het infinity-teken in het logo en staat symbool voor eeuwigheid/grenzeloosheid. Dat geldt ook voor ontwikkelen, dat een cyclisch proces is van leren, reflecteren en vastleggen. Daarnaast spreekt er verbinding uit. Verbinding met onze omgeving vinden we belangrijk, omdat we ons continu bewust zijn van onze plek in de wereld en de kansen die we hebben om deze wereld een stukje mooier te maken.

Maak kennis met de mensen van OcTHo

Bestuur, toezicht en stafbureau

uitgelicht vacatures

Samen EigenWijs

Bij OcTHO werken we samen om gebruik te maken van elkaars talenten en kwaliteiten. We leren van en met elkaar.

Eigentijds onderwijs

Kinderen leven in een snel veranderende samenleving. Op onze scholen werken we met moderne, veelal digitale onderwijsmethoden.

Op zoek naar je droombaan in de gemeente Tholen?

Kom werken bij OcTHO! Met 8 schoollocaties werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.