Contact

Medezeggenschap

IMG_8012

Iedere school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Op stichtingsniveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR van OcTHO is samengesteld uit één ouder en één teamlid van iedere school.

De GMR is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samen werken aan een gezonde organisatie. In een organisatie waarin mensen zich prettig voelen, kan goed onderwijs gegeven worden, waardoor kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De GMR vergadert ongeveer 5 keer per jaar en heeft advies- en instemmingsbevoegdheid op diverse beleidsterreinen.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je de GMR bereiken via gmr@octho.nl.

Samen EigenWijs

Bij OcTHO werken we samen om gebruik te maken van elkaars talenten en kwaliteiten. We leren van en met elkaar.

Eigentijds onderwijs

Kinderen leven in een snel veranderende samenleving. Op onze scholen werken we met moderne, veelal digitale onderwijsmethoden.

Op zoek naar je droombaan in de gemeente Tholen?

Kom werken bij OcTHO! Met 8 schoollocaties werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.