Contact

Externe vertrouwenspersoon

Mijn naam is Elke de Beyer en ik stel mij graag voor als jullie externe en onafhankelijk vertrouwenspersoon voor alle medewerkers van Stichting OcTHO.

Ervaar je op enig moment een vorm van ongewenst gedrag? Of zie je dat iemand dit overkomt? Help dit te voorkomen! Praat erover! Hoe eerder hoe beter het voorkomt veel stress, onrust en pijn. Het bedrukt je en soms weet je even niet hoe ermee om te gaan. Graag ben ik een luisterend oor voor je en je kunt in vertrouwen met mij spreken en dat ik zorgvuldig te werk ga. Ik ben verder neutraal. Ik ben beschikbaar in het geval je “ongewenste omgangsvormen”ervaart. Dit betreft het beleid t.a.v. ongewenste omgangsvormen w.o.; pesten, (seksuele) intimidatie, agressie/geweld en discriminatie conform het beleid zoals omschreven in de Klachtenregeling van Stichting OcTHO.

Mijn primaire rol ligt in de opvang, Adviseren en begeleiding of ondersteuning van medewerkers/ouders van kinderen die ongewenst gedrag ervaren of die ervaren dat hun integriteit is of wordt aangetast. Jij of de melder bepaalt wat dat is en wanneer het voor jou grensoverschrijdend is. Ik ben vooral een luisterend oor en adviseer je zo gewenst. Ook kan ik je begeleiden of ondersteunen bij ongemakkelijke gesprekken hierover. Het gaat hierbij om beleving. Iemand die ongewenst omgang ervaart kan er erg ziek van worden. Ter voorkoming van stress of overbelasting (psychosociaal) is de Externe Vertrouwenspersoon beschikbaar.

Graag wil ik bijdragen aan een prettige werksfeer op de werkvloeren in relatie tot je werk/ouders en kinderen. Wat versta jij onder “gewenst gedrag” en hoe houden de medewerkers binnen het Stichting OcTHOzich hieraan? Dat is wat jullie kunnen bijdragen aan dit deel van het Arbobeleid van jullie organisatie. Samen kunnen we zorgen voor een sociaal veilig klimaat en een prettige werksfeer op de scholen. Van mij kun je ook verwachten dat ik “Gevraagd en ongevraagd advies” geef aan de bestuurder en de GMR. Ook kunnen de bestuurder, directeuren en GMR bij mij terecht om advies in dit kader. Daarnaast ben ik voorlichter op dit gebied. Als voormalig Arbodeskundige weet ik als geen ander hoe belangrijk opvang is bij ongewenste omgangsvormenom (werk)stress te beperken of liever nog te voorkomen.

Graag wil ik alle medewerkers binnen St.OcTHO terzijde staan als zij dat nodig hebben. Mijn drijfveer om me als externe vertrouwenspersoon in te zetten is dat het bieden van ondersteuning en aandacht voor mensen in stressvolle tijden snel helpt. Een gelukkig leven is belangrijk, Het leven is maar kort. Dat is mijn lijfspreuk. Hiermee wil ik bijdragen aan het werkplezier van mensen en specifiek voor jullie.

Bel me en praat erover! Ik ben bereikbaar via:

Mail: info@elkedebeyer.nl

Mobiel: 06-52889686
en via Whatsapp

tempImageTmYJm4

Samen EigenWijs

Bij OcTHO werken we samen om gebruik te maken van elkaars talenten en kwaliteiten. We leren van en met elkaar.

Eigentijds onderwijs

Kinderen leven in een snel veranderende samenleving. Op onze scholen werken we met moderne, veelal digitale onderwijsmethoden.

Op zoek naar je droombaan in de gemeente Tholen?

Kom werken bij OcTHO! Met 8 schoollocaties werken we aan sterk openbaar basisonderwijs.